Αρχική
Προφίλ
Συστήματα Διαχείρισης
Μελέτες
Εκπαίδευση
Επικοινωνία
 
Η NOVAPLAN είναι μια σύγχρονη εταιρεία οργάνωσης, προγραμματισμού και ανάπτυξης με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αγροτικό χώρο.
Επικοινωνήστε άμεσα για τα επικείμενα Μέτρα Κομφούζιο, Νιτρορύπανσης, Σχεδίων Βελτίωσης, Ομάδων Παραγωγών, Αντιχαλαζιακά . - Τώρα και με Δηλώσεις ΟΣΔΕ με παραρτήματα ΚΥΔ

Πολιτική - Πεδίο δραστηριότητας  |  Πελάτες

 

Η NOVAPLAN δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό παρέχοντας στους πελάτες της ένα σύνολο σύγχρονων υπηρεσιών στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα. 

Στην NOVAPLAN εμπλέκονται γεωπόνοι διαφόρων ειδικοτήτων, όλοι τους με πολύχρονη πείρα, εξειδίκευση και σημαντική παρουσία και προσφορά στην διαχείριση της γεωργικής παραγωγής  και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Διατηρεί μεγάλο αριθμό συνεργατών (Φορείς, Πιστοποιητικούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις κ.α.) με μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και αντικειμένων εργασίας το οποίο διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο αλλά και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  

Αρχική | Προφίλ | Συστήματα Διαχείρισης | Μελέτες | Εκπαίδευση | Επικοινωνία
© 2009 Novaplan
Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.