Αρχική
Προφίλ
Συστήματα Διαχείρισης
Μελέτες
Εκπαίδευση
Επικοινωνία
 
Η NOVAPLAN είναι μια σύγχρονη εταιρεία οργάνωσης, προγραμματισμού και ανάπτυξης με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αγροτικό χώρο.
Επικοινωνήστε άμεσα για τα επικείμενα Μέτρα Κομφούζιο, Νιτρορύπανσης, Σχεδίων Βελτίωσης, Ομάδων Παραγωγών, Αντιχαλαζιακά . - Τώρα και με Δηλώσεις ΟΣΔΕ με παραρτήματα ΚΥΔ

Συστήματα Διαχείρισης

 Μια από τις βασικές δραστηριότητες της εταιρίας μας είναι ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης στους παρακάτω τομείς:  •  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Αγροτική Παραγωγή  ...Agro, Globalgap, TN...


  •  Ποιότητας  ...σειρά ISO...


  •  Περιβάλλοντος  ...ISO 14001 και EMAS...


  •  Ασφάλειας Τροφίμων ...IFS, BRC ...

 

 

Αρχική | Προφίλ | Συστήματα Διαχείρισης | Μελέτες | Εκπαίδευση | Επικοινωνία
© 2009 Novaplan
Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.