Αρχική
Προφίλ
Συστήματα Διαχείρισης
Μελέτες
Εκπαίδευση
Επικοινωνία
 
Η NOVAPLAN είναι μια σύγχρονη εταιρεία οργάνωσης, προγραμματισμού και ανάπτυξης με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αγροτικό χώρο.
Επικοινωνήστε άμεσα για τα επικείμενα Μέτρα Κομφούζιο, Νιτρορύπανσης, Σχεδίων Βελτίωσης, Ομάδων Παραγωγών, Αντιχαλαζιακά . - Τώρα και με Δηλώσεις ΟΣΔΕ με παραρτήματα ΚΥΔ

Μελέτες - Επιδοτήσεις

 

Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται σήμερα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την σταθερή ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης αγροτικού ή άλλου τομέα.

Ενδεικτικά, μελέτες που πραγματοποιούνται απο την εταιρεία μας αφορούν:

Σχέδια Δράσης Νέων Αγροτών

Σχέδια Βελτίωσης

• Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία

• Ειδικές Μελέτες για την υπαγωγή αγροτών ή οργανώσεών τους σε επιδοτούμενα μέτρα

H NOVAPLAN σχεδιάζει την αναπτυξιακή πορεία των πελατών της αξιοποιώντας κατάλληλα όλα τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα. Είναι σε θέση να παρουσιάσει τις υπάρχουσες δυνατότητες χρηματοδότητσης σε κάθε πελάτη σε όποια κατηγορία επενδυτικού τομέα και αν ανήκει.

Αρχική | Προφίλ | Συστήματα Διαχείρισης | Μελέτες | Εκπαίδευση | Επικοινωνία
© 2009 Novaplan
Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.