Αρχική
Προφίλ
Συστήματα Διαχείρισης
Μελέτες
Εκπαίδευση
Επικοινωνία
 
Η NOVAPLAN είναι μια σύγχρονη εταιρεία οργάνωσης, προγραμματισμού και ανάπτυξης με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αγροτικό χώρο.
Επικοινωνήστε άμεσα για τα επικείμενα Μέτρα Κομφούζιο, Νιτρορύπανσης, Σχεδίων Βελτίωσης, Ομάδων Παραγωγών, Αντιχαλαζιακά . - Τώρα και με Δηλώσεις ΟΣΔΕ με παραρτήματα ΚΥΔ

 Αγροτικές Συμβουλές - Εκπαίδευση

 

Μια από τις δυνατότητες της NOVAPLAN είναι η παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Ειδικότερα:

    • Εκπαίδευση σε τεχνικά θέματα καλλιεργειών:

Η εταιρεία ειδικεύεται στην πολύχρονη εφαρμογή καινοτόμων και πρωτοποριακών μεθόδων παραγωγής αγροτικών προϊόντων

Το πολύ υψηλό επίπεδο κατάρτισης της εταιρείας επιτρέπει την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως γεωπόνων, παραγωγών ή οργανώσεών τους, σε τεχνικά θέματα καλλιεργειών (ορθή φυτοπροστασία, λίπανση, καλλιεργητικά μέτρα κ.α.).   

Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένους επιστήμονες, με σκοπό την εκμετάλλευση όλων των επιστημονικών δεδομένων για μια ανταγωνιστική, και ταυτόχρονα ασφαλή και ποιοτική παραγωγή  αγροτικών προϊόντων.

 

    

Αρχική | Προφίλ | Συστήματα Διαχείρισης | Μελέτες | Εκπαίδευση | Επικοινωνία
© 2009 Novaplan
Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.