Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην Novaplan εμπλέκονται γεωπόνοι, διαφόρων ειδικοτήτων, όλοι τους με πολύχρονη πείρα, εξειδίκευση και σημαντική προσφορά στην γεωργία και το περιβάλλον γενικότερα. Η εταιρεία διατηρεί μεγάλο αριθμό συνεργατών (Φορείς, Πιστοποιητικούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις κ.α.) με μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και αντικειμένων εργασίας το οποίο διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο αλλά και το εύρος των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών της εταιρείας συνοψίζεται σε πέντε κυρίως τομείς:

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης

• Εκπαίδευση

• Ειδικά προγράμματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων

• Μελέτες – Επιδοτήσεις

• Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Πιστοποιημένες υπηρεσίες με το πρότυπο EN ISO 9001: 2015 για το παρακάτω πεδίο υπηρεσιών: «Σχεδιασμός και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα διαχείρισης ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας τροφίμων, ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης, έλεγχος εφαρμογής και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού».