“bee Wellness”

“bee Wellness”

“bee Wellness”
30 MAR

“bee Wellness”

Σε συνεργασία με τα s/m LIDL αναπτύσονται απο την εταιρεία μας παραγωγικές τεχνικές για την προστασία του πληθυσμού των μελισσών, απο επιλεγμένες εταιρείες και παραγωγούς.

Τεχνικές Οδηγίες και εκπαίδευση, παρέχονται στους επιλεγμένους παραγωγούς με πρακτικές λύσεις που βοηθούν στην προστασία των μελισσών, κατά την παραγωγική διαδικασία.