Μέτρο 2.1 Γεωργικές Συμβουλές

Μέτρο 2.1 Γεωργικές Συμβουλές

Μέτρο 2.1 Γεωργικές Συμβουλές
8 MAY

Μέτρο 2.1 Γεωργικές Συμβουλές

Ξεκινά ο θεσμός του Γεωργικού Συμβούλου και στην Ελλάδα

Μέσω της προκήρυξης του Υπομέτρου 2.1, οι Έλληνες Γεωργοί μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και να ωφεληθούν από αυτές, χωρίς κόστος για τους ίδιους.

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερες απαιτήσεις της Νομοθεσίας αλλά και των καταναλωτών, δυσκολεύουν την διαδικασία παραγωγής αγροτικών προϊόντων.

Πολύπλοκα θέματα επηρεάζουν κατά μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Για τον λόγο αυτό, ο παραγωγός χρειάζεται βοήθεια σε πολλούς τομείς: Παραγωγικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Σύνδεση με αγορά, Σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας, Αύξηση και Διατήρηση της Ποιότητας των προϊόντων, Κλιματική αλλαγή κ.α.

Με την ενεργοποίηση των Γεωργικών Συμβουλών παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα τεχνικής βοήθειας προς τους παραγωγούς σε θέματα κρίσιμα για την παραγωγική διαδικασία ή το περιβάλλον.

Οι συμβουλές παρέχονται σε γεωργικές  εκμεταλλεύσεις, φυτικής, ζωικής ή μικτής κατεύθυνσης.

Κάθε παραγωγός μπορεί να λάβει έως και τρία πακέτα δωρεάν Υπηρεσιών Συμβουλών κατά την διάρκεια του Υπομέτρου.

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:

Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Το Σύστημα των Γεωργικών Συμβούλων λοιπόν, είναι ένα αποφασιστικό βήμα, για την ουσιαστική βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Οι σύγχρονες Συμβουλές αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, συλλέγουν αξιόπιστες πληροφορίες με στόχο την λήψη ορθότερων αποφάσεων για την παραγωγή.

Οι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών είναι οργανωμένες Δομές με ισχυρή επιχειρησιακή δυνατότητα, με τεχνολογικά εργαλεία και εξειδικευμένους επιστήμονες που προσφέρουν λύσεις για πλήθος θεμάτων που μπορεί να συναντήσει κάθε γεωργική εκμετάλλευση.

Μέσω πολύπλευρης εξειδίκευσης, ανιχνεύουν τις ανάγκες κάθε παραγωγού και της εκμετάλλευσής του και προτείνουν λύσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά, την ικανότητα της κάθε εκμετάλλευσης να παράγει προϊόντα, τα οποία θα προτιμά ο καταναλωτής.

Οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον στόχο της καινοτομίας, στην  αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής που τίθενται και στην Νέα ΚΑΠ 2023-2027.

Ενεργοποιείται λοιπόν ένα Εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών που

  • Συνδέει Έρευνα και Εφαρμογή
  • Αξιοποιεί αξιόπιστα τεχνολογικά εργαλεία αύξησης της απόδοσης των εκμεταλλεύσεων
  • Ψηφιοποιεί την αγροτική οικονομία και παραγωγή
  • Αξιοποιεί- διασφαλίζει τρέχουσες και μελλοντικές ροές της ΚΑΠ
  • Ενισχύει την Αγροτική Οικονομία και βελτιώνει τη θέση των Αγροτών

Εξασφαλίζει:

  • προστιθέμενη αξία στο προϊόν
  • παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
  • βιωσιμότητα εκμετάλλευσης

Ο Γεωργικός Σύμβουλος, γίνεται ο συνδετικός ιστός μεταξύ των εμπλεκομένων στην αγροτική παραγωγή, ώστε να θωρακίζει και βελτιώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Ελλήνων παραγωγών.

Καλούμε λοιπόν όλους τους Έλληνες παραγωγούς να συμμετέχουν στο νέο σημαντικότατο μέτρο ανάπτυξης της Ελληνικής Υπαίθρου και θεωρούμε κρίσιμη την απόφαση τους να συμμετέχουν καθώς το σύστημα των Γεωργικών Συμβουλών θα βρίσκεται σε ισχύ και τα επόμενα χρόνια χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες παραγωγούς.