Ομάδες Παραγωγών

Ομάδες Παραγωγών

Ομάδες Παραγωγών
1 MAR

Ομάδες Παραγωγών

Η δημιουργία Ομάδας Παραγωγών έχει πλέον γίνει ευκολότερη απο ποτέ.

Συμβουλευτείτε την εταιρεία μας για την καθοδήγηση και την σύνταξη του φακέλου αναγνώρισης, καθώς επίσης και για την ένταξη στο Μέτρο 9 και την χρηματοδότηση για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας.