Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην Novaplan δραστηριοποιούνται γεωπόνοι, διαφόρων ειδικοτήτων, όλοι τους με πολύχρονη πείρα, εξειδίκευση και σημαντική προσφορά στην γεωργία και το περιβάλλον γενικότερα. Η εταιρεία διατηρεί μεγάλο αριθμό συνεργατών (Φορείς, Πιστοποιητικούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις κ.α.) με μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και αντικειμένων εργασίας το οποίο διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο αλλά και το εύρος των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών της εταιρείας συνοψίζεται σε έξι κυρίως τομείς:

• Παροχή Γεωργικών Συμβουλών στον Αγροτικό Τομέα

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης

• Εκπαίδευση

• Ειδικά προγράμματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων

• Μελέτες – Επιδοτήσεις

• Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Πιστοποιημένες υπηρεσίες με το πρότυπο EN ISO 9001: 2015 για το παρακάτω πεδίο υπηρεσιών: «Σχεδιασμός και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα διαχείρισης ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας τροφίμων, ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης, έλεγχος εφαρμογής και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού».

 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 139548247000
Στοιχεία εταίρων:
·        Ινεμπολίδης Προδρόμου του Ιωάννη, κάτοικος Σκύδρας (προέκταση 24ης Ιουλίου), ποσοστό εταιρικών μεριδίων 5,44%,
·        Βουβουδάκη Κυριακή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γιαννιτσών (Οδυσσέα Ελύτη άνευ αριθμού), ποσοστό εταιρικών μεριδίων 5,44%,
·        Γιάλη Γεωργία του Ιωάννη, κάτοικος Νησιού Έδεσσας, ποσοστό εταιρικών μεριδίων 10,88%,
·        Ανθοπούλου Μαρίνα του Νικολάου, κάτοικος Νάουσας (Χρ. Ματθαίου και Ζώτου), ποσοστό εταιρικών μεριδίων 5,44%,
·        Χατζηβασιλειάδου Χριστίνα του Σταύρου, κάτοικος Αριδαίας (Βενιζέλου 26), ποσοστό εταιρικών μεριδίων 5,44%,
·        Σδράκας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γιαννιτσών (Αρχιεπισκόπου Διονυσίου 15), ποσοστό εταιρικών μεριδίων 39,36%,,
·        Στάμκος Γρηγόριος του Σωτηρίου, κάτοικος Γιαννιτσών (Εθνικής Αντίστασης 18), ποσοστό εταιρικών μεριδίων 28,00%.