ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η Novaplan είναι Εγκεκριμένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Αρ. Μητρώου ΑΦ1011), στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αξιοποιώντας και το Μέτρο 2 μπορεί να προσφέρει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες χωρίς κόστος για τους ωφελούμενους γεωργούς.

Οι συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται για το σύνολο των προβλεπόμενων Πακέτων Συμβουλών και συνεισφέρουν δραστικά στην βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και την υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για την συνολική τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους