Αγροτικοί Σύμβουλοι

Μελέτες – Πιστοποιήσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης

Μελέτες - Επιδοτήσεις

Ειδικές Μελέτες για την υπαγωγή αγροτών ή οργανώσεών τους σε επιδοτούμενα μέτρα

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Εργαλείο Ανάπτυξης των Αγροτών

Blog

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.
7 ΔΕΚ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.

Η novaplan συμμετέχει ενεργά στο νέο εγχείρημα ανάπτυξης του Ελληνικού αγροτικού χώρου ως ιδρυτικό μέλος της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε. Μιας νέας εταιρείας με σκοπό την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας στην Ελληνική ύπαιθρο. Δραστήριοι συνεταιρισμοί, γεωπονικά γραφεία, η Neuropublic, και μεγάλος αριθμός συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να φέρουν το μέλλον, […]

Μέτρο 6.3 Χρηματοδότηση μικρών εκμεταλλεύσεων
6 ΝΟΕ

Μέτρο 6.3 Χρηματοδότηση μικρών εκμεταλλεύσεων

Σε αναμονή του Μέτρου 6.3. Το Μέτρο έχει στόχο τη στήριξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των γεωργικών τους δραστηριοτήτων έτσι ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία. Οι δικαιούχοι ενισχύονται με 14.000 ευρώ για την καταβολή επιχειρηματικού σχεδίου που αποδεικνύει ότι θα λάβουν […]

GDPR
28 ΜΑΪ

GDPR

Ενημέρωση για προστασία προσωπικών δεδομένων GDPR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR ΔΡΑΣΗ.3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ Στα πλαίσια του έργου της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων με την επιχείρησή μας και με βάσει τις οδηγίες που επιβάλλει ο νέος γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου […]

 
72+

Ομάδες

 
11030+

Παραγωγοί

 
9+

Γεωπόνοι

 
2+

Βραβεία