Αγροτικοί Σύμβουλοι

Μελέτες – Πιστοποιήσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης

Μελέτες - Επιδοτήσεις

Ειδικές Μελέτες για την υπαγωγή αγροτών ή οργανώσεών τους σε επιδοτούμενα μέτρα

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Εργαλείο Ανάπτυξης των Αγροτών

Blog

GDPR
28 ΜΑΪ

GDPR

Ενημέρωση για προστασία προσωπικών δεδομένων GDPR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR ΔΡΑΣΗ.3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ Στα πλαίσια του έργου της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων με την επιχείρησή μας και με βάσει τις οδηγίες που επιβάλλει ο νέος γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου […]

Γεωργία Ακριβείας
30 ΜΑΡ

Γεωργία Ακριβείας

Η Novaplan ήδη έχει σε εξέλιξη πειραματικούς αγρούς στους οποίους θα εφαρμοστούν προγράμματα γεωργίας ακριβείας σε κεράσια. Τα αγροτεμάχια ελέγχονται σε καθημερινή βάση με σύγχρονα μέσα και τηλεπισκοπικές μεθόδους. Οι λύσεις που ελέγχονται θα αφορούν την φυτοπροστασία ασθενειών και εντόμων αλλά και την λίπανση και άρδευση των κερασιών.

«MELISSA PROJECT»
30 ΜΑΡ

«MELISSA PROJECT»

Σε συνεργασία με τα s/m LIDL αναπτύσονται απο την εταιρεία μας παραγωγικές τεχνικές για την προστασία του πληθυσμού των μελισσών, απο επιλεγμένες εταιρείες και παραγωγούς. Τεχνικές Οδηγίες και εκπαίδευση, παρέχονται στους επιλεγμένους παραγωγούς με πρακτικές λύσεις που βοηθούν στην προστασία των μελισσών, κατά την παραγωγική διαδικασία.

42+

Ομάδες

22030+

Παραγωγοί

67+

Γεωπόνοι

31+

Βραβεία