ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
7 DEC

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η novaplan συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες ανάπτυξης του συστήματος ευφυούς γεωργίας.

Μέσω μόνιμων συνεργασιών και συνεργατών αναπτύσσονται ειδικά πρωτόκολλα σε καλλιέργειες με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τις Γεωργικές Συμβουλές Ευφυούς Γεωργίας στην Ελληνική ύπαιθρο.

Προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία (gaia sense) σε παραγωγούς, γεωπόνους, και στις αντίστοιχες δομές τους, αναγάγουν την σύγχρονη Συμβουλευτική σε καταλύτη εξέλιξης της Ελληνικής Γεωργίας.

Νέες εφαρμογές και διαδικασίες θα βοηθήσουν όλη την αλυσίδα παραγωγής στην κάλυψη των μεγάλων απαιτήσεων που υπάρχουν σήμερα για τα αγροτικά προϊόντα.