ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Εκπαιδεύσεις ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως γεωπόνων, παραγωγών ή οργανώσεών τους, σε τεχνικά θέματα καλλιεργειών.

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης, η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων με την γεωργία είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας.

Η Novaplan παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και ενημερώνει τους πελάτες της για νέες φυτεύσεις, νέα συστήματα καλλιέργειας, νέες ποικιλίες, θέματα φυτοπροστασίας, λίπανσης, απαιτήσεις αγοραστών και άλλα σχετικά θέματα, με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.