ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Η Novaplan ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων παραγωγής αγροτικών προϊόντων με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ειδικές απαιτήσεις.

Κατά την παραγωγική διαδικασία οι Συμβουλές της εταιρείας επιτυγχάνουν παραγωγή αγροτικών προϊόντων με βάση προδιαγραφές που καλύπτουν τις απαιτήσεις ειδικών αγορών όπως:

την αγορά των Η.Π.Α.,

την αγορά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αλλά και

αλυσίδων λιανεμπορίου (Lidl, Aldi).