ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης…

Ολοκληρωμένη διαχείριση στην αγροτική παραγωγή (Agro, GlobalGap, Tesco Nurture, Albert Heijn, GlobalGap PPM, GlobalGap CoC, FSA, GG-FSA, GG-SPRING, BIO…)

Ποιότητας ( ISO 9001…)

Ασφάλειας τροφίμων (IFS, BRC, ISO 22000, ΑΒ Αγροδιασφάλιση, ΜΕΤΡΟ, Gmo free…)

Περιβάλλοντος (ISO 14001)

Ασφάλεια στην Εργασία (ISO 45001, GRASP, SEDEX)