ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης…

• Ολοκληρωμένη διαχείριση στην αγροτική παραγωγή (AGRO, GLOBALGAP, TN…)
• Ποιότητας ( ISO 9001…)
• Ασφάλειας τροφίμων (IFS, BRC, ISO 22000…)
• Περιβάλλοντος
• Ασφάλεια στην Εργασία (GRASP, SEDEX)