Γεωργία Ακριβείας

Γεωργία Ακριβείας

Γεωργία Ακριβείας
30 MAR

Γεωργία Ακριβείας

Η Novaplan ήδη έχει σε εξέλιξη πειραματικούς αγρούς στους οποίους εφαρμόζονται προγράμματα γεωργίας ακριβείας σε κεράσια.

Τα αγροτεμάχια ελέγχονται σε καθημερινή βάση με σύγχρονα μέσα και τηλεπισκοπικές μεθόδους. Οι λύσεις που ελέγχονται θα αφορούν την φυτοπροστασία ασθενειών και εντόμων αλλά και την λίπανση και άρδευση των κερασιών.