Αρχική
Προφίλ
Συστήματα Διαχείρισης
Μελέτες
Εκπαίδευση
Επικοινωνία
 
Η NOVAPLAN είναι μια σύγχρονη εταιρεία οργάνωσης, προγραμματισμού και ανάπτυξης με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αγροτικό χώρο.
Επικοινωνήστε άμεσα για τα επικείμενα Μέτρα Κομφούζιο, Νιτρορύπανσης, Σχεδίων Βελτίωσης, Ομάδων Παραγωγών, Αντιχαλαζιακά . - Τώρα και με Δηλώσεις ΟΣΔΕ με παραρτήματα ΚΥΔ

Καλώς Ήλθατε στη NOVAPLAN

 

Η NOVAPLAN είναι μια σύγχρονη εταιρεία οργάνωσης, προγραμματισμού και ανάπτυξης με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αγροτικό χώρο. 

 

Αντικείμενα της εταιρείας είναι παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για:

  • Συστήματα Διαχείρισης                                                                                                            Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Σειρά Agro, Globalgap, TN...)                                                                 Ποιότητας ( Σειρά ISO...)                                                                                                                 Ασφάλειας Τροφίμων (IFS, BRC...)
  • Μελέτες - Επιδοτήσεις

  • Αγροτικές Συμβουλές - Εκπαίδευση

Πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2008

( Αρ. Πιστοποιητικού  1967 / Δ   “για τον σχεδιασμό και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα διαχείρισης ποιότητας / προστασίας περιβάλλοντος και ασφάλειας τροφίμων- ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης. Έλεγχος εφαρμογής και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού”).

Αρχική | Προφίλ | Συστήματα Διαχείρισης | Μελέτες | Εκπαίδευση | Επικοινωνία
© 2009 Novaplan
Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.