Κομφούζιο

Κομφούζιο

Κομφούζιο
1 ΜΑΡ

Κομφούζιο

Μέθοδος “Κομφούζιο”.

Επιλέξιμες καλλιέργειες:

• ροδακινιά,
• νεκταρινιά,
• βερικοκιά,
• μηλιά,
• αχλαδιά,
• κυδωνιά

Ποσοστό επιδότησης: 100%

Διάρκεια: 5 χρόνια

Ήδη πολλοί συνεταιρισμοί, βιομηχανίες αλλά και αγρότες συνεργάζονται με την εταιρεία μας, σχετικά με την διαδικασία και έχουν εξασφαλίσει την 5ετή χρηματοδότηση της μεθόδου