ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.
7 ΔΕΚ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.

Η novaplan συμμετέχει ενεργά στο νέο εγχείρημα ανάπτυξης του Ελληνικού αγροτικού χώρου ως ιδρυτικό μέλος της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.

Μιας νέας εταιρείας με σκοπό τις Γεωργικές Συμβουλές Ευφυούς Γεωργίας στην Ελληνική ύπαιθρο.

Δραστήριοι συνεταιρισμοί, γεωπονικά γραφεία, η Neuropublic, και μεγάλος αριθμός συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να φέρουν το μέλλον, πιο κοντά στον Έλληνα αγρότη.

Προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία (gaia sense) σε παραγωγούς, γεωπόνους, και στις αντίστοιχες δομές τους, αναγάγουν την σύγχρονη Συμβουλευτική σε καταλύτη εξέλιξης της Ελληνικής Γεωργίας.

Νέες εφαρμογές και διαδικασίες θα βοηθήσουν όλη την αλυσίδα παραγωγής στην κάλυψη των μεγάλων απαιτήσεων που υπάρχουν σήμερα για τα αγροτικά προϊόντα.

Ειδικότερα: Αγροτικη Καινοτομία Α.Ε.